Externe stage

Wanneer een leerling stagevaardig is kan hij/zij ook stage lopen buiten De Spinaker Alkmaar.
De leerling gaat op zoek naar een stageplaats voor één of meer dagen. De mentor en stagebegeleider ondersteunen de leerling op de stageplekken. Er worden afspraken gemaakt en doelen gesteld die vooraf in het stagecontract worden vastgelegd. De leerling houdt zijn ervaring bij in het stageboekje.

Verzekering
De leerling is, na het tekenen van het stagecontract, via De Spinaker ook verzekerd op zijn stageadres.