Nieuwe klas, leerlingen, mentormiddag

Op 4 juli van 12.45 tot 14.15 organiseren we een middag om kennis te maken met je nieuwe mentor en je nieuwe klasgenoten.
Alle leerlingen die volgend schooljaar op de VSO Alkmaar zitten zijn deze middag bij de mentor van volgend schooljaar in de klas.
Ook leerlingen die nu nog op een andere school zitten komen een middag in de klas.

Leerlingen die volgend schooljaar uitstromen (naar het VMC, regulier, Het Werk, het Horizon College, dagbesteding) zijn deze middag vrij.