*Actie: leerlingen starten een uur later

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen van De Spinaker VSO Alkmaar,

Dinsdag 27 juni 2017 zal de school een uur later beginnen in verband met een actie in het onderwijs voor een beter salaris en een lagere werkdruk voor het personeel. Zie ook deze bijlage.
Het voortgezet speciaal onderwijs valt onder de CAO van het Primair Onderwijs, dus voor deze docenten gelden dezelfde actiepunten.
Vandaar dat ook De Spinaker op meerdere locaties mee doet aan de actie.
Wij verwachten de leerlingen dinsdag 27 juni om 9.30 uur op school en hopen op uw begrip.
Wij vragen u om zelf contact op te nemen met het vervoersbedrijf als uw kind/pupil met georganiseerd vervoer naar school komt.

Met vriendelijke groeten,

Margot Beentjes- van der Horst
Locatie directeur
Afdeling VSO Alkmaar