STAKING SCHOOL GESLOTEN


Op dinsdag 12 december 2017 zullen alle medewerkers van De Spinaker VSO Alkmaar het werk neerleggen en zullen de deuren van het schoolgebouw gesloten blijven voor de leerlingen.

Alle medewerkers die werkzaam zijn in het voortgezet speciaal onderwijs vallen onder de CAO van het primair onderwijs, vandaar dat er door ons mee wordt gestaakt op 12 december.
We hopen dat u begrip heeft voor ons standpunt en dat de staking het gewenste resultaat tot gevolg zal hebben.
Ons bestuur, Ronduit, heeft te kennen gegeven achter de staking te staan.

Met vriendelijke groeten, namens het team VSO Alkmaar

Margot Beentjes, locatie directeur
De Spinaker VSO Alkmaar
Jan Ligthartstraat 7, 1817 MR Alkmaar
tel: 072 5140244 email: m.beentjes@ronduitonderwijs.nl

Wilt u er rekening mee houden dat als de leerling met georganiseerd vervoer komt, u de vervoersmaatschappij tijdig op de hoogte moet stellen.
 
Wilt u meer lezen waar deze staking om gaat en waar binnenkort meer informatie te vinden is over de staking van 12 december: Klik dan hier 

Onze eisen

Het PO-front – het samenwerkingsverband van onderwijsbonden, PO-in actie en PO-Raad – eist een eerlijk salaris voor en vermindering van de werkdruk van leerkrachten in het PO.


De politiek moet daarom:

  1. De bekostiging van het personeelsbudget van scholen verhogen.
  2. Verdere salarisverbetering en vergroting van de doorstroommogelijkheden in het basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs mogelijk maken.
  3. Extra financiële maatregelen nemen voor het beteugelen van werkdruk voor leerkrachten.