De Spinaker VSO Alkmaar SPRINGLEVEND


In tegenstelling tot berichtgeving in de media is De Spinaker locatie VSO Alkmaar SPRINGLEVEND en is er geen sprake van dreigende sluiting.

De Spinaker heeft meerdere locaties in Noord-Holland en de berichtgeving over dreigende sluiting betreft alleen de onderwijsvoorziening bij Transferium, een instelling voor gesloten jeugdzorg, in Heerhugowaard.

De locatie Alkmaar verzorgt onderwijs voor 180 jongeren in de regio die aangewezen zijn op voortgezet speciaal onderwijs. 
Ruim drie jaar geleden is deze locatie gestart in een pand dat uitgebreid is met nieuwbouw. 
Een prachtige leeromgeving waar wij jongeren begeleiden met AANDACHT NAAR ZELFSTANDIGHEID.

Op 16 januari en 13 maart zijn er Open Dagen op locatie VSO Alkmaar
Voor meer informatie en aanmelden voor de open dag klik hier

foto: screenshot Heerhugowaard Centraal