Indeling van de groepen

Schoolorganisatie

De Spinaker werkt met combinatiegroepen. Bij de plaatsing van de leerling in een groep spelen factoren als leeftijd, niveau, ruimte, combinatie met groepsdocent en met andere leerlingen een rol.

Er zijn 17 groepen met jongeren van 12 tot 16-18 jaar.
Er is een indeling gemaakt in drie stromen, een klas individuele trajecten en twee klassen met leerlingen van Triversum.

Afdeling Vervolgonderwijs (VO)
gericht op doorstroom naar het VO, MBO. Deze afdeling zit in de oudbouw van ons gebouw en de teamleiders zijn mevr. Laura Parisi en mevr. Liset Visser.

Afdeling Arbeid (AT)
gericht op toeleiding naar (loonvormende) arbeid op de arbeidsmarkt. Deze afdeling zit op de begane grond van de nieuwbouw en de teamleider is mevr. Kris Groentjes. 

Afdeling Dagbesteding (DB)
gericht op toeleiding naar (al dan niet arbeidsmatige) dagbesteding. Deze afdeling zit op de eerste etage van de nieuwbouw en de teamleider is mevr. Kris Groentjes. 

Individuele Trajecten (IT) en Talentenontwikkeling (TK)
gericht op leerlingen niet kunnen functioneren in een groep in de schoolse setting. Deze afdeling zit op de eerste etage van de nieuwbouw en de teamleider is mevr. Kris Groentjes. 

Kliniekleerlingen
gericht op onderwijs aan leerlingen die voor de duur van hun opname op Triversum bij De Spinaker naar school komen. Deze afdeling zit in de oudbouw van ons gebouw en de teamleiders zijn mevr. Laura Parisi en mevr. Liset Visser.