Rooster, absentie en te-laat regel

Lesrooster 

     
08.30-08.45   SOVA (sociale vaardigheden)  
08.45-09.30    1e lesuur      1e blok 
09.30-10.15   2e lesuur
10.15-10.30  Burgerschap  
10.30-10.45 Pauze  
10.45-11.30  3e lesuur    2e blok 
11.30-12.15 4e lesuur
12.15-12.30 Burgerschap  
12.30-12.45  Pauze  
12.45-13.30 5e lesuur    3e blok 
13.30-14.15 6e lesuur
14.15-14.30   SOVA  


Van het rooster wordt, waar nodig, op individueel of klassikaal niveau afgeweken. Dit gebeurt altijd in overleg met de Leerplicht.

De leerlingen van DB-regulier en DB-plus hebben op woensdag en vrijdag tot 12.15 les.
De leerlingen van DB-speciaal komen elke ochtend tot 12.15 uur, zij hebben geen middaglessen.

Jongeren in de individuele trajecten (IT) krijgen één uur per dag onderwijs.
Het uitbouwen van uren is voor hen alleen mogelijk in groepsverband.

De schooltijden van kliniekleerlingen worden afgestemd op de behandeling bij Triversum en wat een leerling aankan.
De tijden waarin onderwijs gevolgd kan worden zijn: maandag - donderdag van 8:30-14:30 uur, vrijdag 8:30-12:15 uur.

Pauzes
De pauzes op de pleinen zijn in kleine groepen en met de eigen afdeling georganiseerd. Er is toezicht op de pleinen tijdens de pauzes en bij de start en het einde van de schooldag

Schooltijden 
De schooldag begint om 8.30 uur. 
De leerlingen zijn vanaf 8.15 uur welkom op het plein.
De schooldag eindigt om 14.30 uur.
Houd er wel rekening mee dat je tot 15.00 uur beschikbaar moet zijn voor school. Bijvoorbeeld voor een coachingsgesprek, om tijd in te halen of omdat er iets met je moet worden besproken.


Te laat komen
Leerlingen die ongeoorloofd te laat op school komen, krijgen een registratie op een te-laat-kaart. De leerling haalt na drie keer te laat komen, in overleg met de docent, de verloren tijd in. Hoofddoel is de leerlingen die regelmatig te laat komen op dit leerpunt te begeleiden. Wanneer een leerling structureel te laat op school komt, worden er (afhankelijk van de redenen) aanvullende maatregelen genomen. Bij structurele problemen met het op tijd komen, wordt er contact gelegd met de leerplichtambtenaar.