Uitstroom Arbeid (AT)

Basisvorming arbeidstoeleiding
In de basisvorming (de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs) bieden wij de leerlingen een theoretisch aanbod waarmee overstappen naar regulier onderwijs nog tot de mogelijkheden behoort. U begrijpt dat dit onder andere ook veel te maken heeft met de motivatie van de leerling. 
Er wordt gewerkt aan concentratie, een goede werkhouding en rust. We geven dit aanbod in drie verschillende niveaugroepen. Leerlingen werken met leerstofplanners en krijgen vakspecialisten (groepsdocenten van de klassen) voor Nederlands, wiskunde, Engels en wereldoriëntatie. Vaklessen bevatten de instructie, verwerking van de opdrachten wordt ook gedaan tijdens studie-uren. Mocht dit aanbod voor de leerling niet toereikend zijn, wordt met ouders/verzorgers een oplossing gezocht om een ander aanbod te kunnen geven in de klas of op onze school.
Alle leerlingen lopen een snuffelstage in het eerste en tweede jaar. Dit zijn tweedaagse externe stages onder aansturing van de eigen groepsdocent.


Arbeidstoeleiding ATL
Gelijk aan de basisvorming, maar dan op 3e jaars niveau. Verder oriënteren zij zich hier op stage, door snuffelstages en stage-training. Het ontwikkelen van stage-competenties staat hierin centraal. De stage-training kan gevolgd worden bij leerwerkmeesters van De Spinaker, of bij een leerwerkbedrijf. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de leerling een dag in de week bij het ATC in Heerhugowaard werkt, of bij een garage. 
Alle leerlingen van klas B4 zijn op dinsdag ingeroosterd bij een stageprogramma. Er is voor die dag geen regulier lesrooster voor deze groep leerlingen.


Samenwerking met het van der Meijcollege
De locatie VSO Alkmaar is een samenwerking gestart met het van der Meijcollege (regulier bovenbouw VMBO-BB/BK). In het derde leerjaar kunnen leerlingen van de locatie de praktijkvakken consumptief of techniek volgen op het Van der Meijcollege. De theorievakken worden gevolgd op De Spinaker. Het perspectief kan zijn dat de betreffende leerling een VMBO-BB/BK diploma haalt in het vierde leerjaar op het Van der Meijcollege. Lees meer.


Medewerkers Afdeling Arbeid (AT)

Kris Groentjes

teamleider AT + DB

k.groentjes@ronduitonderwijs.nl

Jeanette Carati

ondersteuningscoördinator AT

j.carati@ronduitonderwijs.nl

Wendela Balk

orthopedagoog

w.balk@ronduitonderwijs.nl

Esther Wokke

mentor BB/BK 1e leerjaar +
docent omgangskunde

e.wokke@ronduitonderwijs.nl

Linda Dekker

mentor BB/BK 1e leerjaar

l.dekker@ronduitonderwijs.nl

Karola Hopman

mentor  BB/BK 2e leerjaar

k.hopman@ronduitonderwijs.nl

Sandy Vreeswijk

mentor  BB/BK 2e leerjaar

s.vreeswijk@ronduitonderwijs.nl

Lorna Buter

mentor  BB/BK 2e leerjaar

l.buter@ronduitonderwijs.nl

Roel Oomes

mentor  BB/BK 2e leerjaar

r.oomes@ronduitonderwijs.nl

Chiel van de Geer

mentor  BB/BK 3e leerjaar

c.vandegeer@ronduitonderwijs.nl

Renske Min

switchmedewerker VO + AT

r.min@ronduitonderwijs.nl


Alle medewerkers van De Spinaker VSO Alkmaar