Uitstroom Vervolgonderwijs (VO)

VMBO-TL traject

Dit traject is diplomagericht. De leerling kan met behulp van het staatsexamen een VMBO-TL diploma halen, of certificaten VMBO-TL. In principe is de leerstof ingedeeld in vier leerjaren, twee jaar onderbouw en twee jaar bovenbouw, met eventueel een jaar uitloop na het examenjaar. Het examen wordt dan in twee jaar gedaan.
De volgende vakken worden aangeboden: Nederlands, wiskunde, Engels, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, economie, maatschappijleer 1 en sectorwerkstuk.
Daarnaast volgen de leerlingen lessen gymnastiek, beeldende vorming, koken en sociale vaardigheden.
In het uitloopjaar, het vijfde jaar, kan er stage gelopen worden naast het toewerken naar deelcertificaten of een diploma VMBO-TL.


 

Medewerkers Afdeling Vervolgonderwijs (VO)

Laura Parisi

teamleider VO

l.parisi@ronduitonderwijs.nl

Liset Visser

teamleider VO

lgb.visser@ronduitonderwijs.nl

Wendela Balk

orthopedagoog VO w.balk@ronduitonderwijs.nl

Sophie Versfeld

ondersteuningscoördinator VO

s.versfeld@ronduitonderwijs.nl

Marjolein Pepping

mentor TL 2e leerjaar

m.pepping@ronduitonderwijs.nl

Simone Lavrijsen

mentor TL 2e leerjaar

s.lavrijsen@ronduitonderwijs.nl

Ger Brouwer

schaduwmentor TL leerjaar 1-2-4

g.brouwer@ronduitonderwijs.nl

Simone Rademaker   mentor TL 3e leerjaar

s.rademaker@ronduitonderwijs.nl

Wim Jacobs

mentor TL 3e leerjaar

w.jacobs@ronduitonderwijs.nl

Trees Balder

mentor TL 4e leerjaar

t.balder@ronduitonderwijs.nl

Patrick Verwindt

schaduwmentor bovenbouw VO

p.verwindt@ronduitonderwijs.nl

Renske Min

switchmedewerker VO/AT

r.min@ronduitonderwijs.nl

Marja Dekkers

vakdocent wiskunde   m.dekkers@ronduitonderwijs.nl
Tanja van der Sluis

vakdocent beeldende vorming

t.vandersluis@ronduitonderwijs.nl
Bart Breetveld

vakdocent lichamelijke opvoeding

b.breetveld@ronduitonderwijs.nl

Eva Dalenberg

vakdocent consumptief e.dalenberg@ronduitonderwijs.nl

Roos Flier

vakdocent omgangskunde r.flier@ronduitonderwijs.nl

 


Alle medewerkers van De Spinaker VSO Alkmaar