Examens en toetsen

Staatsexamen

De Spinaker heeft ervoor gekozen de leerlingen in de gelegenheid te stellen om deel te nemen aan staatsexamens VMBO-TL.
In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld leerlingen van Triversum) kan een leerling meedoen aan enkele vakken HAVO/VWO. 
De groepsdocenten bepalen (in overleg met de leerling, ouders en Triversum) welke leerling toe is aan een examen. De leerlingen kunnen per vak examen doen.
In de maand mei doen de kandidaten het landelijk schriftelijk examen. De laatste week voor de zomervakantie wordt het mondeling examen gedaan.
Aanmelding voor een staatsexamen kan alleen schriftelijk en alleen via school. De school moet de aanmeldingsformulieren uiterlijk 15 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin examen wordt afgelegd binnen hebben. De leerlingen kunnen per vak examen doen. 


Decanaat

De Spinaker heeft een bovenschools decaan, Patrick Verwindt (p.verwindt@ronduitonderwijs.nl)
Indien er behoefte is aan ondersteuning op het gebied van (keuze van) vervolgonderwijs kan hierop via de commissie van begeleiding van de locatie Alkmaar een beroep op worden gedaan.
Patrick voert gesprekken met leerlingen die onder andere dreigen vast te lopen in hun keuzes voor vervolgonderwijs. Wat kan een leerling didactisch gezien aan en is het toekomst-perspectief van de leerling/ouders realistisch? 
Naast het voeren van gesprekken kunnen er aanvullende onderzoeken en testen worden afgenomen.


JIJ! niveautoetsen (voorheen TOA)

Sommige leerlingen kunnen niet in het citotoetssysteem worden meegenomen, bijvoorbeeld omdat ze later instromen. Om hen toch te toetsen, kunnen wij het online toetsplatform JIJ! gebruiken
Met toetsplatform jij! kunnen leerlingen laten zien wat ze kunnen, bijvoorbeeld door toetsen te adviseren die aansluiten bij hun ontwikkeling. Daarnaast geven de rapportages inzicht in de onderdelen die een leerling al beheerst of juist nog kan verbeteren. Het gebruiksgemak van het toetsplatform draagt bij aan een fijnere toetservaring, voor zowel docent als leerling. 


Cito niveautoetsen voortgezet onderwijs

Het niveau van elke leerling wordt bij aanvang op De Spinaker getoetst. Vervolgens wordt elk jaar opnieuw de CITO niveautoets voor voortgezet onderwijs gedaan. Deze toetsen zijn medebepalend voor het niveau waarop een leerling lesstof aangeboden krijgt. Ook geven deze toetsen een beeld van de vorderingen die de leerling maakt.