Medezeggenschapsraad (MR)

Een medezeggenschapsraad (MR) hoort op elke school aanwezig te zijn.
De MR is medeverantwoordelijk voor het te voeren beleid op de school.
De rechten en plichten van de raad zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

Ten aanzien van beleidsvoornemens van de directie en het bestuur heeft zij instemmings- en/of adviesrecht.
De directeur van de school adviseert de MR, maar heeft geen stemrecht.

De MR komt een aantal keren per jaar bijeen om zaken die aan de orde zijn, te bespreken.
De MR is samengesteld uit ouderleden en personeelsleden.
De schoolleiding vertelt u graag meer over deelname aan de MR.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar.
 


Deel Medezeggenschapsraad Alkmaar (DMR)

De leden stellen zich voor:
Ik ben Evalien Kaptein en heb 2 kinderen een zoon en een dochter. Net zoals bij u zitten mijn kinderen ook op De Spinaker. Mijn zoon zit op de afdeling dagbesteding( DB) en hoopt wanneer hij 16 jaar is door te kunnen stromen naar de Entreeopleiding  van het ROC Kop van Noord-Holland. Mijn dochter is inmiddels van De Spinaker af. Zij begon op vmbo-bk niveau  en heeft de school met een TL diploma verlaten. Ik heb ervaren dat mijn kinderen zich op De Spinaker  goed kunnen ontwikkelen.
Mijn naam is Jeroen Zondervan. (lid sinds dec 2015 Spinaker Alkmaar)
Ik begin dit jaar aan mijn 7e jaar met voor de klas staan. In die 7 jaar heb ik verschillende klassen gehad. oa. 1 jaar een havo klas. Ook heb ik nog een aantal jaren het ICT onderwijs verzorgd voor verschillende klassen. De laatste 1,5 jaar werk ik, met veel plezier, binnen de "Dagbestedingsvleugel" van de Spinaker Alkmaar. 
Met het motto" Denk in mogelijkheden/kansen i.p.v. beperkingen" wil ik me nu gaan inzetten voor de medezeggenschapsraad om zo een bijdrage te leveren aan een goed functionerende school.
Spreek me gerust aan als er zaken zijn die volgens u/ jullie belangrijk zijn om te behandelen binnen de MR

Ik ben Marja Dekkers en sinds november 2016 lid van de DMR. Ik werk op de Spinaker al sinds de start in 1998 als docente biologie en wiskunde op de VO afdeling, daarnaast ben ik mentor van een kliniekgroep. 
Voor mij is medezeggenschap belangrijk omdat de betrokkenheid van docenten, ouders en leerlingen bij de besluitvorming zorgt voor meer draagvlak. Door de (D)MR kunnen ook specifieke belangen van ouders, leerlingen of docenten aan de orde komen. 


Contact:

Voorzitter en Secretaris       

Marja Dekkers (docent)                

m.dekkers@ronduitonderwijs.nl

Algemeen lid

Jeroen Zondervan (docent)      j.zondervan@ronduitonderwijs.nl

Algemeen lid

Evalien Kaptein (ouder)                 post.kaptein@gmail.com

Vacature

ouder           

 

Vacature

Leerlingen  


Notulen uit de Deelraad

notulen dmr Alkmaar d.d. 18-09-2016
notulen dmr Alkmaar d.d. 27-10-2016
notulen dmr Alkmaar d.d. 01-12-2016
notulen dmr Alkmaar d.d. 09-02-2017