Samenwerking en contact

Samenwerking
De school heeft regelmatig overleg met u als ouder(s)/verzorger(s). Dit kan via besprekingen, over de telefoon of de mail. Het team zet zich in om leerlingen optimaal te begeleiden en onderwijs te geven die bij de ontwikkeling van hen past. Met het tekenen van het OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) geeft u aan dat u medeverantwoordelijk bent voor het onderwijs van uw kind. Wij staan samen voor een taak en daarom vinden wij medeverantwoordelijkheid en samenwerking van essentieel belang.
Kennismakingsgesprekken, thema- en rapportavonden, bespreking van het OPP en schoolactiviteiten slagen alleen met de aanwezigheid en inbreng van ouder(s)/verzorger(s).

Kennismaking en evaluatie
Wanneer de leerling voor het eerst op De Spinaker is aangemeld volgt er eerst een  intakegesprek en daarna volgt er een kennismaking met de mentor.
Binnen 6 weken na plaatsing van uw kind wordt u en uw (pleeg)dochter/zoon uitgenodigd om het OPP te ondertekenen.
Per schooljaar volgt er een evaluatiegesprek en krijgt leerling 2 x een rapport, waarin staat wat de gedrags- en de leerresultaten van de afgelopen periode zijn geweest.
U wordt hiervoor persoonlijk uitgenodigd

Mocht u op andere momenten behoefte hebben om iemand van school te spreken, aarzel dan niet om een afspraak te maken via de administratie van de school of bij de mentor van uw zoon/dochter.

Telefoontjes worden na schooltijd beantwoord.

De mentor of groepsleerkracht
De mentor van uw kind is voor de ouder(s)/verzorger(s) de vaste contactpersoon. Voor u en de school is het van belang elkaar op de hoogte te houden als er thuis of op school iets voorvalt. Voor vragen over de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de mentor. Dit kan via de telefoon of per mail.

Uiteraard laten wij de ouders ook regelmatig weten hoe het met hun kind in de klas gaat en wat er in de besprekingen aan bod is geweest.