Privacy

Privacyreglement leerling-registratiesysteem

De Spinaker VSO Alkmaar neemt privacy serieus. Wij hanteren een privacyreglement, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dit is de nieuwe Europese privacywet die beter aansluit op het digitale tijdperk waarin we leven. De wet geeft u meer rechten en organisaties meer verantwoordelijkheid om zorgvuldig met uw (digitale) persoonsgegevens om te gaan. En u daar goed over te informeren. Dit reglement is van toepassing op het leerling-registratiesysteem van De Spinaker. In dit reglement wordt omschreven hoe de leerling gegevens moeten worden beheerd en welke rechten leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) hebben met betrekking tot dit registratiesysteem. Indien u wilt weten welke persoonsgegevens wij over u en/of uw kind(eren) hebben vastgelegd, dan kunt u altijd contact opnemen met onze school.

Privacy statement website

In dit privacy statement wordt in het kort beschreven hoe wij met persoonsgegevens van bezoekers van deze website omgaan en deze beveiligen.

Doeleinden van de gegevensverwerking van bezoekers van de website
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Klik hier voor uitleg van de Consumentenbond hoe u dat doet. Ons cookiegebruik is in overeenstemming met de daarvoor geldende regels uit onder meer de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies
Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt maken wij gebruik van functionele cookies. Dit zorgt ervoor dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Voor het gebruik van deze cookies hebben wij geen toestemming nodig.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit  privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Foto’s t.b.v. de website van De Spinaker
Bij een aantal vakken b.v. beeldende vorming, speciale gebeurtenissen of activiteiten op school, kan het voorkomen dat er foto’s van de leerlingen gemaakt worden.  Deze foto’s kunnen wij dan op onze website plaatsen. Echter wij hebben daar toestemming voor nodig van de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. Hiervoor krijgt u bij de aanmeldingsformulieren ingesloten een toestemmingsverklaring beeldmateriaal. Alleen als u toestemming hiervoor geeft d.m.v. ondertekening van de verklaring kan er beeldmateriaal gebruikt worden.