Fietsen naar Sporthal de Meent

Sinds vorig schooljaar maken een aantal klassen, naast onze eigen gymzaal, ook gebruik van de gymzalen in Sporthal de Meent. Er is een klein ‘maar’ aan het gebruik van deze locatie. De leerlingen zullen van De Spinaker naar De Meent moeten gaan. Dat kan met een eigen fiets wanneer de leerlingen een fiets op school hebben. Ook zijn er door De Spinaker fietsen aangeschaft opdat de leerlingen een fiets kunnen lenen om heen en weer te gaan. Indien de leerling niet zelfstandig naar De Meent kan gaan, dan gaat de mentor van deze leerling met u in overleg wat de mogelijkheden zijn. Dit betekent wel dat uw kind/pupil geen gymlessen kan volgen.

Eigen fiets

Leerlingen kunnen hiervoor gebruiken van hun eigen fiets. Leerlingen die met de bus/ georganiseerd vervoer komen, maar wel een eigen fiets op school willen zetten om te gebruiken, kunnen gebruik maken van een afgesloten en overdekte fietsenstalling. De eerste periode zal er door gymdocent en groepsdocent worden meegefietst met de leerlingen om ze de route goed aan te leren.  Daarna mogen de leerlingen zelfstandig naar de Meent fietsen, mits ze hier toestemming voor krijgen van ouders/verzorgers. lees meer


Schoolfiets

De eerste periode zal er door gymdocent en groepsdocent worden meegefietst met de leerlingen om ze de route goed aan te leren. Daarna mogen de leerlingen zelfstandig naar de Meent fietsen, mits ze hier toestemming voor krijgen van ouders/verzorgers.

Opties voor het lenen van een fiets van school zijn er als volgt;

1. Leerlingen die een fiets van school willen lenen krijgen een fiets met nummer toegewezen als de borg (€75,00) voor het gebruik van deze fiets binnen is.

2. Leerlingen die meestal met eigen vervoer komen, maar soms met de bus, kunnen incidenteel een fiets lenen. Ook hiervoor geldt: als uw kind/pupil hiervoor in aanmerking wil komen, dient de borg bij school ingeleverd te zijn.

De borg voor de fiets gebruiken we als de leerling de aan hem toegewezen fiets terugbrengt met schade zodat er onderhoud nodig is. Dan spenderen we de borg in overleg met u om de schade te verhelpen. Mocht de leerling keurig om gaan met ons eigendom, dan krijgt u de borg aan het einde van het schooljaar (of als de leerling om een andere reden eerder van school vertrekt) van ons terug. De fiets wordt na elke keer lenen door de conciërge/docent gecheckt. lees meer