Buitengewoon verlof en Leerplicht

Buiten de schoolvakanties en vastgestelde studiedagen mag de school de leerlingen geen vrij geven. Dit is door de rijksoverheid in de leerplichtwet vastgelegd.
Alleen in zeer speciale gevallen is het mogelijk om voor een leerling verlof van school aan te vragen. Bijvoorbeeld wanneer ouder(s)/verzorger(s) door hun beroep niet op vakantie kunnen tijdens de vastgestelde vakanties, voor een huwelijksfeest of voor een verhuizing. Dit kan alleen goedgekeurd worden door school wanneer de leerplichtambtenaar van de betreffende gemeente akkoord gaat. Het verzoek moet dan ook minimaal acht weken van tevoren, voorzien van de reden van verlof, aan de locatiedirecteur worden doorgegeven.

Een formulier kunt u aanvragen bij de gemeente waar de leerling woont. Voor gemeentes Alkmaar en Heerhugowaard kunt u hieronder een formulier downloaden.
 

 


Voor leerlingen van Triversum kan buitengewoon verlof alleen plaatsvinden wanneer De Spinaker en Triversum beiden akkoord gaan met het verzoek. 

 
Meer weten over de leerplichtwet klik op: Leerplichtwegwijzer veelgestelde vragen of op Leerplichtfolder gemeente Alkmaar