Vertrouwenspersoon

De Spinaker vindt het belangrijk dat je als leerling kan praten met een onafhankelijk persoon als er iets niet prettig gaat op school. Deze persoon biedt in eerste instantie een luisterend oor, maar kan desgewenst (in overleg met jou) ook actie ondernemen om een bepaalde situatie dragelijker te maken of zelfs op te lossen.

Stap 1:
Neem contact op met je groepsleerkracht/mentor, de teamleider van je afdeling, de directeur of de contactpersoon van de vertrouwenscommissie. Soms kan hij of zij je al helpen.

Stap 2:
Contactpersoon van de VSO Alkmaar bij de vertrouwenscommissie: 
Yvonne Oortgijsen   -   y.oortgijsen@ronduitonderwijs.nl   -   072 514 02 44  
De contactpersoon kan verder verwijzen naar de interne of externe vertrouwenspersonen.         

Stap 3:

Belangrijk: in principe neem je eerst contact op met de directeur of de contactpersoon van onze school. De contactpersoon kan je verder verwijzen naar de interne vertrouwenspersonen of de externe vertrouwenspersonen.

Een vertrouwenspersoon kan omgaan met vertrouwelijke informatie en zal nooit iets ondernemen zonder dat je daarmee hebt ingestemd (behalve bij een ernstig strafbaar feit). Hiervoor hebben de vertrouwenspersonen ook een opleiding gevolgd.
Wat kan een vertrouwenspersoon voor je betekenen? Soms is het al voldoende om je hart te luchten en te horen hoe een ander over een bepaalde situatie denkt. Een vertrouwenspersoon kan met je meedenken. Soms kan hij of zij je adviseren over hoe je het ongewenste gedrag bespreekbaar kunt maken of samen met jou iemand benaderen om te bemiddelen. De vertrouwenspersoon kan met je praten over de voor- en nadelen van de verschillende reacties. Je bent uiteindelijk zelf degene die bepaalt of je stappen onderneemt en welke stappen dat dan zijn. Ook kan hij of zij de leidinggevende, na je toestemming, vragen om de plegers op hun gedrag aan te spreken. In sommige situaties kan zelfs een formele klacht tegen plegers van pest- of intimidatiegedrag worden ingediend. 

Stap 3a Interne vertrouwenspersonen van Ronduit Onderwijs, waar De Spinaker een onderdeel van is.

André Bianca Koby Lisette

 

André de Groot a.degroot@ronduitonderwijs.nl 072 514 02 44
Bianca Hoekstra b.hoekstra@ronduitonderwijs.nl 072 514 02 44
Koby van der Ende k.vanderende@ronduitonderwijs.nl 072 534 50 85
Lisette Groot lisette.groot@ronduitonderwijs.nl 072 561 43 36


Vindt je het vervelend als anderen zien dat je de vertrouwenspersoon benadert, dan kun je met onze vertrouwenspersoon ook bellen om een afspraak elders te maken.​           

Stap 3b Externe vertrouwenspersoon

Ina van Lingen
contact@vanlingenschuur.nl
072 511 17 69


 

Vertrouwensinspecteur van de inspectie van het onderwijs

De vertrouwensinspecteur van de inspectie adviseert en ondersteunt leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.

U kunt de vertrouwensinspecteur alleen bellen voor vragen of meldingen over extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900 1113111 (lokaal tarief). Andere vragen kunt u stellen via de website van Postbus 51 of door te bellen naar 0800 8051 (gratis).