De zorg voor de leerlingen

Extra zorg en samenwerking met Triversum en externe partners/zorgverleners

Rondom de begeleiding van de leerlingen op school is een zorgstructuur opgebouwd.
In eerste instantie is de groepsdocent de aan te spreken persoon voor de leerling in zijn of haar groep.
De groepsdocent wordt ondersteund door de ondersteuningscoördinator(OCO).
De OCO kan indien gewenst een zorgteam bijeen roepen om hulpvragen van de groepsdocent te beantwoorden. Het zorgteam kan bestaan uit de schoolpsychologe, de psychologisch assistente, de orthopedagoge of de maatschappelijk werkende van De Spinaker, maar ook externe leden als deskundigen bij Triversum, de leerplicht, de schoolarts, de politie en hulpverleningsinstanties.

 

Ontwikkelingsperspectief plan (OPP) 
Om de zorg te structureren wordt per leerling een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) opgesteld. Hierin worden pedagogische -, didactische - en maatschappelijke ontwikkelingen rondom het functioneren en presteren van de leerlingen systematisch beschreven. Alle OPP’s moeten door de ouders en de jongere ondertekend worden. Naar aanleiding van de OPP’s worden daarom de ouders op school uitgenodigd voor uitleg en ondertekening. 
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 gaan we werken met een digitaal leerlingvolgsysteem TOPdossier. Lees meer over TOPdossier