Schoolreis

Hoera we gaan naar Walibi


Dit jaar gaan wij op vrijdag 23 juni 2023 naar Walibi.

De leerlingen worden om 08:10 uur op school verwacht, ze zullen dan uitleg krijgen hoe de dag er uitziet en de gedragsregels die in het park gelden. Om 8:30 vertrekken we met de bus richting Walibi. We verwachten om rond 17:00 weer terug in Alkmaar te zijn.
Als een leerling met georganiseerd vervoer naar school komt, verzoeken wij u om zelf de leerling af te melden voor het vervoer op deze dag.

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij zelf voor hun lunch zorgen. Geld om iets te kopen in het park is toegestaan maar op eigen verantwoordelijkheid, net als het meenemen van andere waardevolle spullen. Tijdens dit uitstapje zullen onze schoolregels betreffende gedrag en veiligheid gelden. Kijkt u ook op de website voor de regels van het park. In verband hiermee wijzen wij u erop dat een leerling bij wangedrag wordt overgedragen aan de ouders/verzorgers. In dat geval zult u worden opgeroepen om de leerling op te komen halen. Dit geldt ook voor het missen van de bus bij vertrek van Walibi.                

Noodnummer 06 - 57 37 64 25
Het docententeam is tijdens dit uitje (voor ouders, maar ook voor leerlingen) in geval van nood bereikbaar op telefoonnummer 06- 57 37 64 25. Wilt u dit telefoonnummer daarom ook alvast aan de leerling doorgeven? Op deze dag stellen wij het (juist) op prijs als de leerling zijn/haar telefoon bij zich heeft (tip: download de app van Walibi voor wachttijden, de plattegrond en meer).

Elk kind kan mee!

De kosten voor deze dag bedragen € 40,- per leerling.
Wij vragen u dit bedrag uiterlijk vrijdag 9 juni aanstaande over te maken op NL31 BUNQ 2068 1588 17 met de vermelding: schoolreis + naam van de leerling
De Alkmaarpas of DijkenwaardPas kan worden ingezet als hulpmiddel bij het betalen van het schoolreisje. Mocht de financiering toch nog problemen opleveren kunt u in overleg gaan met de teamleiding, dan zorgen we samen voor een oplossing.

 

Wilt u er voor zorgen dat onderstaand formulier uiterlijk dinsdag 23 mei ingevuld en ondertekend is? Het kan worden ingeleverd bij de mentor in de klas.  

De schoolreis is niet verplicht.
Leerlingen die niet meegaan met dit uitje worden WEL op school verwacht volgens de normale lestijden. Voor deze leerlingen zal er een vervangend programma zijn.