De mogelijkheden na De Spinaker

MBO (middelbaar beroepsonderwijs)

 De meeste mbo-opleidingen zoals bouw, techniek, zorg, sociale beroepen, economische beroepen worden gegeven op Regionale Opleidingscentra (ROC).
Groene opleidingen (landbouw, tuinbouw, bosbouw, voeding, dierhouderij) worden gegeven op Agrarische Opleidingscentra (AOC).
Daarnaast zijn er vak instellingen; zij verzorgen mbo-opleidingen in één branche (bijvoorbeeld grafische vormgeving). Behalve openbare of bijzondere instellingen bekostigd door een van de ministeries, zijn er ook nog talloze particuliere opleidingsinstituten die erkende mbo-diploma's mogen afgeven. Met name kappersopleidingen en schoonheidsinstituten zijn vaak particuliere opleidingscentra.

Kies MBO
Studeer met een plan
  • MBO-stad MBO-ers werken overal. Neem een kijkje in de MBO-stad >
  • Waar liggen jouw interesses? Doe de MBO interessetest >
  • Studeermeteenplan Ga je studeren aan mbo? Dan vind je op Studeermeteenplan >een handig overzicht van nuttige websites en het laatste nieuws over bijvoorbeeld  studiefinanciering of toelatingseisen. 

 

Kijk ook eens op SBBchannel het YouTube kanaal van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)Hier staan filmpjes over praktijkleren van heel veel opleidingen in het MBO.

Elke sector heeft een eigen playlist bijvoorbeeld.

Sector zorg, welzijn en sport


Sector voedsel, groen en gastvrijheid

 

Beschermde arbeid (beschut werk)

Beschut werk is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Mensen die alleen kunnen werken in een ‘beschutte’ omgeving, onder aangepaste omstandigheden. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten. Beschut werk kan eenvoudig inpakwerk zijn, maar ook hoogwaardig productiewerk (bijvoorbeeld printplaten maken). Als u beschut werk doet, bent u in dienst van de gemeente of een andere werkgever. U krijgt salaris. Dit is ten minste het wettelijk minimumloon. Als het bedrijf of de organisatie onder een cao valt, geldt deze ook voor werknemers die beschut werk doen.

Lees meer

Arbeid

Je gaat na school aan het werk in een betaalde baan.

Arbeidsmatige dagbesteding

Denk hierbij aan werkgerichte activiteiten, zoals werken in een winkel, in de groenvoorziening of op een zorgboerderij. Of misschien word je bijrijder, kun je werken in een spoelkeuken of helpen in de catering. Voor dagbesteding ontvang je geen salaris. Soms ontvang je wel een kleine vergoeding. Dit gebeurt als je vanuit de dagbesteding werkzaamheden voor anderen doet, onder begeleiding. Er is dan sprake van begeleid werken. Voor dagbesteding onder toezicht of begeleiding heb je meestal een indicatie WMO > nodig. Deze indicatie vraag je aan bij het Wmo-loket van je gemeente. Lees meer >

Havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs)

De havo bereidt leerlingen voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Het vmbo bereidt leerlingen in principe voor op het mbo. Voor leerlingen die vmbo-gl, vmbo-t of mavo volgen, bestaat de mogelijkheid om na het diploma door te stromen naar het havo. Scholen en verschillende afdelingen op één school werken samen om potentiële leerlingen en hun ouders goed te informeren over de aansluiting op het havo en eventuele obstakels. Het havo is niet voor elke leerling geschikt, maar de keuze om door te stromen is aan de scholier zelf. 

Vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs)

Het vavo is voor volwassenen (18+) die niet meer op het voortgezet onderwijs zitten, maar nog geen startkwalificatie hebben. Via het vavo kunnen zij een diploma voor het vmbo-tl (theoretische leerweg), havo of vwo halen. Ook is het vavo voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs die dreigen uit te vallen en waarbij de inrichting van het volwassenenonderwijs beter past. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze minderjarigen vanaf 16 jaar ook naar het vavo. Ben jij 16 of 17? Dan kun jij jouw vwo, havo of vmbo-tl opleiding afronden op het vavo. Bijvoorbeeld als je gezakt bent voor het eindexamen en maar een paar vakken over moet doen. Dit overlegt jij met jouw middelbare school en de vavo-instelling. Je volgt namelijk wel jouw lessen op het vavo, maar blijft ingeschreven bij jouw middelbare school. De middelbare school blijft ook verantwoordelijk voor jou. Belangrijk: De Spinaker kan geen 16-17 jarige leerlingen detacheren naar een VAVO. In individuele gevallen kan een oplossing gezocht worden via een andere middelbare school.