Schoolregels en protocollen

Basisgedragsregels 

De onderstaande tekst is voor leerlingen bedoelt, en daarom in de ‘jij’ vorm geschreven.

  1. Op school kom je om te leren en te werken. Laat zien dat je dat begrijpt.

  2. Laat zien dat je respect hebt voor een ander en dat je iedereen in zijn/haar waarde laat.

  3. Laat zien dat je respect hebt voor de eigendommen van jezelf, van anderen en die van school.

Het is de bedoeling dat u, als ouder/verzorger, ook van deze regels op de hoogte bent, zodat u de jongere hierin thuis goed kunt begeleiden en ondersteunen. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen overtuigd raken van het nut en de redelijkheid van deze afspraken. U als ouder kunt daar een belangrijke rol in spelen. Als uw kind inziet dat het zelf ook voordeel van deze regels kan ondervinden, is er al veel gewonnen. Op deze pagina vindt u aan de rechterzijde alle vastgestelde protocollen en reglementen. Klik om de documenten te openen.

De protocollen van De Spinaker gaan een aantal jaar mee. Ten tijde van het vaststellen van een aantal van onderstaande protocollen was onze school nog opgedeeld in drie afdelingen DB, AT en VO. Als u DB leest, bedoelen we afdeling Internaliserend en als u AT of VO leest, bedoelen we afdeling Externaliserend. Bij herziening van een protocol zal de tenaamstelling aangepast worden.


Rookbeleid

De visie van De Spinaker is dat er op en rond de school door leerlingen niet gerookt wordt. De Spinaker wil een gezonde en veilige school zijn voor leerlingen en daar past het gedogen van roken niet in. Daarom zijn alle scholen en schoolpleinen voor leerlingen en leraren rookvrij.