Examens

 

Staatsexamen

De Spinaker heeft ervoor gekozen de leerlingen in de gelegenheid te stellen om deel te nemen aan staatsexamens VMBO BB, KB en TL.
De leerlingen kunnen per vak een deelcertificaat behalen en/of een volledig TL-diploma.
In de maanden april en mei doen de kandidaten het landelijk schriftelijk examen. De laatste week voor de zomervakantie wordt het mondeling examen gedaan.
Aanmelding (uiterlijk voor 1 november) voor een staatsexamen kan alleen schriftelijk en alleen via school.  

Resultaten 2023

Afdeling Sturend
Te behalen certificaten 38, gehaald 34
Te behalen diploma's 10:  gehaald 10


Afdeling Volgend

Te behalen certificaten 18, gehaald 16
Te behalen diploma's 3:  gehaald 3

 

Decanaat

De Spinaker heeft een decaan. Indien er behoefte is aan ondersteuning op het gebied van (keuze van) vervolgonderwijs kan hierop via de commissie van begeleiding van de locatie Alkmaar een beroep op worden gedaan.