Ouders

Samenwerking

Samenwerking tussen school en ouder(s)/verzorger(s) is erg belangrijk voor de ontwikkeling van de leerling. De school heeft daarom regelmatig overleg met ouder(s)/verzorger(s). Het team zet zich in om leerlingen optimaal te begeleiden en onderwijs te geven dat bij de ontwikkeling van de leerling past. Door het ondertekenen van het Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) worden ouder(s)/verzorger(s) medeverantwoordelijk voor het onderwijs van hun kind, wij kunnen het namelijk niet alleen! 

Kennismaking en evaluatie

Bij plaatsing van nieuwe leerlingen worden ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en 6 weken na plaatsing worden ouder(s) en hun kind uitgenodigd om het OPP te bespreken en te ondertekenen.
Daarnaast hebben de mentoren gedurende het schooljaar graag regelmatig contact met de ouder(s/verzorger(s) van hun leerlingen, dat kan telefonisch, of via de mail. De mentoren stellen het op prijs als ouders het initiatief nemen tot contact.
Gedurende het schooljaar volgt er een evaluatiegesprek waarin de ontwikkeling van de leerling met de ouder(s) besproken wordt.De leerling krijgt tweemaal of driemaal per schooljaar een rapport mee. In het rapport staan de gedrags- en de leerresultaten van de afgelopen periode beschreven. Naar aanleiding van het rapport worden er oudergesprekken gepland en/of een ouderavond georganiseerd. 

Mocht u op andere momenten behoefte hebben om iemand van school te spreken, aarzel dan niet om een afspraak te maken via de administratie van de school of bij de mentor van uw zoon/dochter.Telefoontjes worden na schooltijd beantwoord.

De mentor 

De vaste contactpersoon voor ouder(s)/verzorger(s) is de mentor. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen contact opnemen met de mentor wanneer er vragen zijn over de dagelijkse gang van zaken. Dit kan via de telefoon of per mail. Om de leerling optimaal te kunnen begeleiden in zijn/haar leerproces is het belangrijk dat er goed en regelmatig contact is. In het belang van de leerling is het nodig om elkaar op de hoogte te houden als er thuis of op school iets voorvalt.