Professionals

Samenwerking

Rondom de begeleiding van de leerlingen op school is een zorgstructuur opgebouwd. De samenwerking met externe partners/zorgverleners speelt daar regelmatig een belangrijke rol in.

In eerste instantie is de mentor de aan te spreken persoon voor de leerling in zijn of haar groep. De mentor wordt ondersteund door de ondersteuningscoördinator(oco). De oco kan indien gewenst in de Commissie van Begeleiding (CvB) hulpvragen neerleggen. De CvB bestaat uit de teamleiders, de orthopedagogen, de ondersteuningscoördinatoren en de maatschappelijk werker van De Spinaker, maar eventueel ook externe leden als deskundigen bij een instelling, de leerplicht, de schoolarts, de politie en hulpverleningsinstanties.

Ieder jaar organiseert De Spinaker een informatiebijeenkomst voor professionals. 

 

Informatiebijeenkomst professionals

Aanmeldingsprocedure voor leerlingen met een TLV

Wanneer een leerling in het bezit is van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland of één van de aanliggende samenwerkingsverbanden, dan kunt u deze leerling aanmelden bij de Commissie van Begeleiding (CvB) van De Spinaker Alkmaar. Voor de procedure van aanmelden van een nieuwe leerlingen verwijzen we naar de pagina aanmelden

Commissie van Begeleiding, Voortgezet Speciaal Onderwijs Alkmaar, De Spinaker.

De commisie bestaat uit:
2 teamleiders (wisselend de voorzitter)
1 trajectbegeleiding
3 ondersteuningscoördinatoren (oco)
2 orthopedagogen (ortho)
1 maatschappelijk werkende
(1 stagiaire van ortho of oco)

Aanmelding nieuwe leerling