Vertrouwenspersoon

Het is belangrijk dat je als leerling kan praten met een onafhankelijk persoon als er iets niet prettig gaat op school. Deze persoon biedt in eerste instantie een luisterend oor, maar kan desgewenst (in overleg met jou) ook actie ondernemen om een bepaalde situatie dragelijker te maken of zelfs op te lossen.

De eerste stap is contact zoeken met je je mentor, de teamleider van je afdeling of de directeur. Soms kan hij of zij je al helpen. Of zij verwijzen je naar de interne - of de externe vertrouwenspersonen.

Een vertrouwenspersoon kan omgaan met vertrouwelijke informatie en zal nooit iets ondernemen zonder dat je daarmee hebt ingestemd (behalve bij een ernstig strafbaar feit). Hiervoor hebben de vertrouwenspersonen ook een opleiding gevolgd.

Wat kan een vertrouwenspersoon voor je betekenen?

Soms is het al voldoende om je hart te luchten en te horen hoe een ander over een bepaalde situatie denkt.
Een vertrouwenspersoon kan met je meedenken.
Soms kan hij of zij je adviseren over hoe je het ongewenste gedrag bespreekbaar kunt maken of samen met u iemand benaderen om te bemiddelen.
Ook kan hij of zij de leidinggevende, na je toestemming, vragen om de plegers op hun gedrag aan te spreken.
In sommige situaties kan zelfs een formele klacht tegen plegers van pest- of intimidatiegedrag worden ingediend.
De vertrouwenspersoon kan met je praten over de voor- en nadelen van de verschillende reacties.
Je bent uiteindelijk zelf degene die bepaalt of je stappen onderneemt en welke stappen dat dan zijn.
Vindt je het vervelend als anderen zien dat je de vertrouwenspersoon benadert, dan kun je met onze vertrouwenspersoon ook bellen om een afspraak elders te maken.