Symbiosetrajecten regulier onderwijs

Havo-VWO trajectplusklas

Vanaf september 2017 hebben de scholen Willem Blaeu en de Spinaker de handen ineengeslagen om een Havo-VWO trajectplusklas op te starten.
Zes leerlingen zijn vol enthousiasme begonnen aan deze kans. Ze zijn positief en hebben een goede voorbereiding van De Spinaker en Willem Blaeu gekregen. En meerdere leerlingen uit diverse scholen gaan de komende tijd starten. De verwachting is dat binnen enkele weken circa 12 leerlingen aan de trajectplusklas deelnemen. Een mooi resultaat tot nu toe!
Het team van de trajectplusklas gaat vol energie door met de verdere ontwikkeling. Daarnaast is een docent van De Spinaker voor een aantal lesuren gedetacheerd op Willem Blaeu, waardoor de samenwerking nog meer verstevigd is.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan uw eigen consulent of aan de trajectplus+ klas begeleider via CVTtrajectplusklas@willemblaeu.nl

 


Symbiose Van der Meij College

Voor de leerlingen die VMBO basis of kader niveau volgen, kan er vanaf het tweede leerjaar een symbiosetraject gestart worden met het Van der Meij College (VMC). Uiteraard altijd in overleg met leerling, ouders en school. Binnen het aanbod van het Van der Meij College wordt er door de leerling een keuze gemaakt uit de volgende profielvakken: (Klik op het profiel voor meer informatie op de website van het Van der Meij College.)

  • Leerjaar 2: Na de kerstvakantie 2 praktijklesuren per week op het Van der Meij College (basis of kader niveau)
  • Leerjaar 3: Alle praktijklesuren op het VMC, alle theorie op De Spinaker (basis of kader niveau)
  • Leerjaar 4: Volledige overstap naar het VMC (basis of kader niveau)

Contactpersoon De Spinaker
Roel Oomes  r.oomes@ronduitonderwijs.nl