Links: Autisme

Nederlandse Vereniging voor Autisme Huis Heerhugowaard

Advies, documentatie, informatie en lotgenotencontact onder één dak.
Deimoslaan 4 te Heerhugowaard

Het NVA-huis Noord-Holland Noord is een informatiepunt waar autisme gerelateerde informatie verzameld is over het aanbod in de regio Noord-Holland Noord op het gebied van onderwijs, behandeling, begeleiding, job coaching, wonen, lotgenotencontact etc. Het NVA-huis wordt bemenst door ervaringsdeskundige en professionals die vanuit hun eigen kennis op een laagdrempelige manier onafhankelijk kunnen adviseren.
Op de website van het NVA-huis kunt u alle informatie vinden.


Autisme Noord Holland  

Wat is autisme? Hoe kan ik er mee omgaan? Wat betekent het voor mijn familie?

De samenwerking van organisaties op het terrein van autisme in de regio Noord-Holland heeft als doel de zorg voor mensen met autisme beter te laten verlopen en te bevorderen dat in het zorgaanbod alle ketens naadloos op elkaar aansluiten. De website van Autisme Noord Holland is een wegwijzer in de grote hoeveelheid informatie over het zorgaanbod voor autisme in de regio Noord-Holland. De website is bedoeld voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme; ouders en betrokkenen; verwijzers.

Vaak zijn er veel vragen als er een vermoeden van autisme is en ook als de diagnose ‘autismespectrumstoornis’ wordt gesteld: “wat is autisme, hoe kan ik hiermee omgaan, wat betekent het voor mijn familie?”Per leeftijdscategorie worden deze eerste vragen over autisme beantwoord en vindt u een korte uitleg over autisme. Tevens zijn er adressen te vinden waar u terecht kunt voor vragen.


Stichting Auticafé Kennermerland

Stichting Auticafé Kennemerland stelt zich tot doel om ouders, mensen met autisme, mantelzorgers en hulpverleners in Kennemerland met elkaar in contact te brengen, informatie en ervaringen rondom autisme met elkaar te delen, elkaar te adviseren en een luisterend oor te bieden. De stichting wordt geleid door ouders van kinderen met autisme en/of ervaringsdeskundigen die direct of indirect met autisme te maken hebben.

Dat doen we via deze website en onze (besloten) Facebookpagina, maar ook tijdens bijeenkomsten in Castricum, die via deze site en Facebook aangekondigd worden. De avonden zijn gratis en hebben elke keer één of meerdere deskundige spreker(s) die uiteenlopende thema’s behandelen. Tijdens deze bijeenkomsten is er boeken en informatietafel aanwezig. Daarnaast is er gelegenheid om onder het genot van een drankje met andere ouders ervaringen te delen.

Agenda Auticafé