Missie en visie

 

Missie

Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van elke jongere op weg naar een volwaardige plaats in de samenleving.

Visie

De goede relatie tussen docent en leerling is belangrijk om de ontwikkeling van een jongere mogelijk te maken, evenals de samenwerking met ouders/verzorgers. Samen naar wegen zoeken en van elkaar leren zorgt voor het vinden van mogelijkheden voor jongeren. Het opvoeden van jongeren in autonomie en het laten ontwikkelen van competenties draagt bij aan onze missie. Met aandacht zorgen wij voor jongeren, omdat zij recht hebben op veiligheid en moeten kunnen vertrouwen op volwassenen in hun omgeving. Zij hebben onvoorwaardelijke steun, hulp en coaching nodig van de maatschappij om op te kunnen groeien. Tot die maatschappij behoren wij allemaal.

De Spinaker VSO Alkmaar:

Onze school geeft onderwijs aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar op verschillende leerniveaus en in drie uitstroomprofielen: vervolgonderwijs, arbeidstoeleiding en dagbesteding.
Onze leerlingen hebben een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal voortgezet onderwijs of komen via opname bij GGZ Noord-Holland-Noord jeugd & gezin, naar De Spinaker om onderwijs te volgen.
Naast het aanbod diplomering VMBO TL, biedt De Spinaker ook BB en BK niveau, brugklas HAVO en het VSO diploma.
De Spinaker werkt intensief samen met het regulier onderwijs om zoveel mogelijk leerlingen toe te leiden naar diplomering in het voortgezet onderwijs. Ook voor leerlingen in het uitstroomprofiel Arbeid zijn er mogelijkheden op De Spinaker. In de onderbouw krijgen deze leerlingen theorievakken op niveau en in de bovenbouw kunnen deze leerlingen doorstromen naar Het Dijk en Waard College, om zich daar middels een stageprogramma verder te ontwikkelen. Toeleiding naar MBO-entree valt ook binnen de mogelijkheden. De leerlingen in het uitstroomprofiel Dagbesteding volgen ook onderwijs op De Spinaker met een onderwijsprogramma op maat, waarin rekening gehouden wordt met het leerniveau en de mogelijkheden van de jongere.