Convenant veilige school

Alle vestigingen van De Spinaker hebben een convenant: “Een veilige school”. Dit convenant sluit aan op de ligging van de school enis vastgesteld in samenwerking met de politie, de gemeente, Bureau Halt en het Openbaar Ministerie. Het doel van dit convenant is het maken van eenduidige afspraken over het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en ander crimineel gedrag. Ook staat in dit convenant beschreven hoe er een (sociaal) veilig klimaat in en rondom de scholen gecreëerd wordt.

De Spinaker VSO Alkmaar heeft met de gemeente, de politie, het openbaar ministerie en de andere scholen voor voortgezet onderwijs in Alkmaar het Convenant Veilige School opgesteld en ondertekend. In dit convenant staan afspraken over het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en crimineel gedrag en het zorgen voor een veilig klimaat in en om de scholen voor voortgezet onderwijs in Alkmaar. In het convenant staat onder andere, dat:

  • het gebruik/bezit van alcohol en drugs in of om de school niet is toegestaan
  • vernieling, (seksuele) intimidatie en discriminatie niet zullen worden getolereerd
  • het bezitten dan wel afsteken van vuurwerk in en om de school niet mag
  • het bezitten van wapens of wat daarop lijkt verboden is
  • kluisjes/tassen van leerlingen door de school mogen worden gecontroleerd
  • bij het plegen van een misdrijf aangifte wordt gedaan of melding gemaakt bij de politie
  • de school een vast aanspreekpunt heeft bij de politie voor voorlichting en advies