Links: Jeugdhulp op school

Jeugdhulp op school (JOS)

Jeugdhulp op School (JOS) is een samenwerking tussen de gemeenten in de regio, het onderwijs en Stichting Groeimee waarbij er preventieve jeugdhulp binnen het onderwijs geboden kan worden. Hiervoor zijn er drie professionals van Stichting Groeimee werkzaam bij VSO de Spinaker.

Door aanwezig te zijn binnen de muren van de Spinaker kan JOS in een vroeg stadium anoniem meedenken met vragen van de ondersteuningscoördinatoren. Ook kunnen ze eventueel aansluiten bij gesprekken op school wanneer ouders daarmee akkoord gaan. Tijdens een gesprek kunnen de eventuele zorgen die school of ouders hebben besproken worden. JOS kan advies geven, gesprekken voeren met jongeren/ouders op school, thuis en/of omgeving. Ook kunnen ouders zelf aangeven behoefte te hebben aan een gesprek met JOS.

Op de Spinaker zijn dit Klaas Homsma (Jeugd- en gezinscoach VO), Maud Fontein (Preventief Ambulante Jeugdhulpverlener VO). Daarnaast kunnen Klaas en Maud ook Henriette Kunis (gedragswetenschapper JGGZ- VO) inzetten vanuit Stichting Groeimee.